ایران یک معما است!

ایران یک معما است!

ایران یک معما است!

8 ماه پیش / 13

بنیانگذار مرکز مطالعات ایران دانشگاه تل آویو:ایران یک معما است/شما با یک فرهنگ غنی مواجه اید/هر جا جلوی ایران را میگیریم، از جای دیگر وارد عمل می‌شوند...!