یک نقص بزرگ در آموزش‌های دینی! | علیرضا پناهیان

یک نقص بزرگ در آموزش‌های دینی! | علیرضا پناهیان

یک نقص بزرگ در آموزش‌های دینی! | علیرضا پناهیان

5 روز پیش / 1

این نقص باعث شده راحت در مورد دیگران قضاوت کنیم.ریشه موضع‌گیری غلط دربارۀ خود و دیگران کجاست؟