کتابخانه جندی شاپور ایران مال

کتابخانه جندی شاپور ایران مال

کتابخانه جندی شاپور ایران مال

23 روز پیش / 7

کتابخانه جندی شاپور ایران‌مال یکی از غنی‌ترین و با شکوه‌ترین کتابخانه‌های ایران است که با معماری کلاسیک اروپایی و تزئینات معماری اروپایی بنا شده و اکنون میزبان کتابخانه یونسکو ایران با ده‌ها هزار جلد کتاب است.