استوری | قوت در فضای مجازی حیاتی است

استوری | قوت در فضای مجازی حیاتی است

استوری | قوت در فضای مجازی حیاتی است

15 روز پیش / 8

رهبر انقلاب: امروز قوّت در فضای مجازی حیاتی است؛ امروز فضای مجازی حاکم بر زندگی انسانها است در همه‌ی دنیا؛ و قوّت در این [زمینه] حیاتی است.