تعزیه حربن ریاحی - محرم 98 با اجرای بینظیر امیر صفری برغمد

تعزیه حربن ریاحی - محرم 98 با اجرای بینظیر امیر صفری برغمد

تعزیه حربن ریاحی - محرم 98 با اجرای بینظیر امیر صفری برغمد

1 سال پیش / 8

مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد محرم 98 با اجرای بینظیر امیر صفری حسینیه حضرت سیدالشهداء روستای برغمدپیج اینستاگرام تعزیه برغمد @tazie_barghamadحسینیه حضرت سیدالشهداء روستای برغمدپیج اینستاگرام روستای برغمد @barghamad_village کانال میدان کشتی با چوخه بنی هاشم برغمد @chokhe_channel سایت روستای برغمد barghamad.com کانال روستای برغمد Telegram.me/barghamad_channel