کلیپ کوتاه عاشقانه درباره خدا ❤

کلیپ کوتاه عاشقانه درباره خدا ❤

کلیپ کوتاه عاشقانه درباره خدا ❤

6 روز پیش / 3

گر نگهدار من آن است که من می دانم ،شیشه را در بغل سنگ نگه می دارد!خیلی قشنگه این کلیپ ... خیلی حقیقت داره!خدایا خیلی دوستت داریم خدایا خیلی شکرت ...