آموزش زبان انگلیسی ۳5 / گذشته استمراری

آموزش زبان انگلیسی ۳5 / گذشته استمراری

آموزش زبان انگلیسی ۳5 / گذشته استمراری

6 ماه پیش / 10

در این درس زمان گذشته استمراری رو یادمیگیریم، مثال میزنیم، نکات مهم رو میگیم و مثل همیشه تیکه فیلم میبینیم. پیج اینستاگرام رو برای حل تمرین ها دنبال کنین.English_ 2t