در این مستند آثار هنری شهرهای مختلف ایران را چون شعربافی، مسگری، زیلوبافی، گیوه

در این مستند آثار هنری شهرهای مختلف ایران را چون شعربافی، مسگری، زیلوبافی، گیوه

در این مستند آثار هنری شهرهای مختلف ایران را چون شعربافی، مسگری، زیلوبافی، گیوه

17 روز پیش / 5

دست آفریده ها در این مستند آثار هنری شهرهای مختلف ایران را چون شعربافی، مسگری، زیلوبافی، گیوه بافی، نشرجی، خمل بافی، زری بافی و... را به تصویر می کشد. و در هر قسمت استادکاران ماهر و مشهور هر یک از این رشته های هنری را نیز معرفی می کند. چهارشنبه ها ساعت 18:30 تکرار ساعت 6:30 و 12:30 مستند شبکه_مستند_سیما شبکه_مستند دست_آفریده_ها شعربافی مسگری زیلوبافی گیوه خمل زری_بافی استادکار ماهر مهارت تخصص هنر شغل www.doctv.ir