مناظره عالم سنّی با پیرزن شیعه

مناظره عالم سنّی با پیرزن شیعه

مناظره عالم سنّی با پیرزن شیعه

1 ماه پیش / 8

ماجرای ادعای ابن جوزی، از علمای اهل سنت، و رسوایی او توسط یک پیرزن شیعه