تله مار ق 4 - تله مار ساده - تله مار ساده با استفاده از اره برقی و قوطی کوکاکولا

تله مار ق 4 - تله مار ساده - تله مار ساده با استفاده از اره برقی و قوطی کوکاکولا

تله مار ق 4 - تله مار ساده - تله مار ساده با استفاده از اره برقی و قوطی کوکاکولا

16 روز پیش / 10

Easy Snake Trap Using from Hacksaw coca cola can - Simple DIY Creative Snake Trap