سومین برنامه فصل انتخابات جدال: گفتگو با مسعود پزشکیان

سومین برنامه فصل انتخابات جدال: گفتگو با مسعود پزشکیان

سومین برنامه فصل انتخابات جدال: گفتگو با مسعود پزشکیان

11 روز پیش / 3

گفتگوی علی علیزاده با مسعود پزشکیان، جراح قلب، وزیر بهداشت در دوره خاتمی، نماینده چهار دوره مجلس، نایب رییس مجلس دهم و در نهایت نامزد انتخابات هزار و چهارصد. نقد صریح کارنامه دولت حسن روحانی در زمینه مدیریت کرونا، بررسی بحران ساختار حکمرانی و بحث پیرامون تبعیض و عدالت در حیطه‌های اموزش و بهداشت و مسکن و راه حل پزشکیان برای این مسایل در صورت انتخاب