صادرات موشک های ایران به ونزوئلا؛ ایران به بیخ گوش آمریکا رسید

صادرات موشک های ایران به ونزوئلا؛ ایران به بیخ گوش آمریکا رسید

صادرات موشک های ایران به ونزوئلا؛ ایران به بیخ گوش آمریکا رسید

21 روز پیش / 7

بازتاب قدرت موشکی ایران دررسانه های چین؛ونزوئلامشتری دست ب نقدتسلیحات ایران_قایقهای تندروآماده فروش