ولنتاین در روسیه

ولنتاین در روسیه

ولنتاین در روسیه

22 روز پیش / 7

هدیه دادن و هدیه گرفتن از علایق روسهاست. آنها بخش عمده ای از در آمد خود را صرف خرید هدیه می کنند. در روز ولنتاین نیز تقدیم کردن دسته گلی زیبا به همسر و پارتنر خود یکی از کارهای واجب و نشانه اوج احترام و علاقه است. البته عادت به خرید گل و هدیه دادن آن در تمام طول سال و مناسبتهای مختلف رواج دارد. روسها آنقدر به گل هدیه دادن علاقه دارند که فروشگاههای بیست و چهار ساعته گل فروشی را در همه جای شهر می توان پیدا کرد.