نگرانی ژنرال آمریکایی از توافق ایران و چین...!

نگرانی ژنرال آمریکایی از توافق ایران و چین...!

نگرانی ژنرال آمریکایی از توافق ایران و چین...!

24 روز پیش / 6

توافق ایران و چین اثر تحریم های آمریکا را کمتر کرده و تمایل ایران را برای مذاکره کاهش خواهد داد...! برای حمایت از ما کانال رو دنبال کنید و ویدیو های مارا به اشتراک بگذارید. Follow our channel and share our videos for support