هل دادن یک هوادار توسط رونالدو در خیابان‌های مادرید!

هل دادن یک هوادار توسط رونالدو در خیابان‌های مادرید!

هل دادن یک هوادار توسط رونالدو در خیابان‌های مادرید!

1 ماه پیش / 7

کریستیانو رونالدو در دوران حضورش در رئال یک بار هنگامی که برای خرید رفته بود، درخواست کرده بود که تمام فروشگاه ها برایش خالی از مشتری شوند و فقط او وارد شود. از طرفی او هواداری که برای سلفی گرفته با او نزدیکش شد را هل داد.