تدریس کتاب ریاضی - فصل 5 - آموزش اندازه گیری همراه با کار هنری (کلاس دوم دبستان)

تدریس کتاب ریاضی - فصل 5 - آموزش اندازه گیری همراه با کار هنری (کلاس دوم دبستان)

تدریس کتاب ریاضی - فصل 5 - آموزش اندازه گیری همراه با کار هنری (کلاس دوم دبستان)

19 روز پیش / 5

تدریس کتاب ریاضی - فصل 5 - آموزش اندازه گیری همراه با کار هنری ، کلاس دوم دبستان، توسط سرکار خانم عبیری آموزگار پایه دوم دبستان ایده آل پارسی شیراز