تحلیل و بررسی گروه های بانکی

تحلیل و بررسی گروه های بانکی

تحلیل و بررسی گروه های بانکی

1 ماه پیش / 7

گروه بانکی ارزش معاملاتش در هفته ی اخیر بسیار قابل توجه بودهمچنین تو این ویدئو علاوه بر بررسی شاخص این گروه به بررسی نمادهای #وتجارت ، #دی ، #وبملت ، #وبصادر و #وپارس به عنوان نمادهای با بیشترین ارزش معملات تو این گروه پرداختیم.