گزارش بورس چهارم اسفند ماه نود و نه

گزارش بورس چهارم اسفند ماه نود و نه

گزارش بورس چهارم اسفند ماه نود و نه

13 روز پیش / 3

تحلیل و تشریح وقایع روز بورس و بازار سهام به همراه امیر مهدی زاده، کارشناس بازار سرمایهمهمان برنامه: هاشم آردم، کارشناس بازار سرمایه و مدرس در بازار مالی