آزمایش موفق پرتاب پهپاد نظامی از هلیکوپتر توسط ارتش آمریکا

آزمایش موفق پرتاب پهپاد نظامی از هلیکوپتر توسط ارتش آمریکا

آزمایش موفق پرتاب پهپاد نظامی از هلیکوپتر توسط ارتش آمریکا

8 ماه پیش / 12

ارتش آمریکا برای نخستین بار پهپاد نظامی «ALTIUS»  را از هلیکوپتر پرتاب و با موفقیت کنترل کرده است. این پهپادها با قابلیت فیلمبرداری و نابود کردن اهداف، میدان دید خلبان را گسترش داده و مانور پذیری هلیکوپتر را ارتقا می دهند.