آواز پرواز همای برای علی انصاریان در برنامه بنیامین

آواز پرواز همای برای علی انصاریان در برنامه بنیامین

آواز پرواز همای برای علی انصاریان در برنامه بنیامین

15 روز پیش / 4

من که دلم تنگ اونایی میشه، که سرنگونی مو می خوان همیشه، نگو فراموشت کنم، تویی که عاشقتم دیوونه اتم نمی تونم نمیشه؛ اجرای آواز پرواز همای زنده در برنامه بنیامین برای مرحوم علی انصاریان