جریان هوای گرم از طریق بینی (HFNC)

جریان هوای گرم از طریق بینی (HFNC)

جریان هوای گرم از طریق بینی (HFNC)

22 روز پیش / 5

استاد ترکمن در مورد HFNC صحبت می کنند