این ترس وجود دارد که ایران از اسرائیل یا آمریکا انتقام بگیرد...!

این ترس وجود دارد که ایران از اسرائیل یا آمریکا انتقام بگیرد...!

این ترس وجود دارد که ایران از اسرائیل یا آمریکا انتقام بگیرد...!

1 ماه پیش / 13

خبرنگار CBS NEWS در بغداد: این ترس وجود دارد که ایران از اسرائیل یا آمریکا انتقام بگیرد...!