ببر با صدای پرنده!

ببر با صدای پرنده!

ببر با صدای پرنده!

1 روز پیش / 3

این ببر در باغ وحش شهر بارنائول در روسیه، به جای غرش، صدایی شبیه به پرندگان دارد.