خوردن توله شیر توسط مادرش

خوردن توله شیر توسط مادرش

خوردن توله شیر توسط مادرش

17 روز پیش / 6

، یک توله شیر در پارک ملی کروگر آفریقای جنوبی حین عبور از رودخانه توسط یک کروکودیل زخمی شد. پس از زخمی شدن این توله شیر، مادر این توله به همراه یک شیر دیگر اقدام به خوردن آن کردند.