اسکار مینگوئزا و رونالد آرائوخو قلب دفاع آینده بارسلونا !

اسکار مینگوئزا و رونالد آرائوخو قلب دفاع آینده بارسلونا !

اسکار مینگوئزا و رونالد آرائوخو قلب دفاع آینده بارسلونا !

15 روز پیش / 2

بارسا با توجه به وضعیت مالی بد مجبور شد تا حدود زیادی به لاماسیا اتکا کند که مانند گذشته کاملا مثمر ثمر بود .بارسا این فصل دو مدافع جوان به نام های اسکار مینگوئزا و رونالد آرائوخو را به دنیای فوتبال شناخت. بسیاری از این دو به عنوان قلب دفاع آینده بارسلونا نام میبرند