احیا نوزاد بسیار نارس زیر یک کیلو - مورد 2

احیا نوزاد بسیار نارس زیر یک کیلو - مورد 2

احیا نوزاد بسیار نارس زیر یک کیلو - مورد 2

11 روز پیش / 4

احیا گران سرکار خانم مازندرانی مامای محترم بیمارستان ام البنبن مشهد و سرکار خانم موهبتی پرستار بخش مراقبت ویژه نوزادان با هدایت این حقیر دکتر حیدرزادهلطفا برای ارزیابی و نظر دادن در مورد این احیا که در این وبینار به نمایش و بحث گذاشته می شود به لینک زیر مراجعه کنید:https://survey.porsline.ir/s/RVkp3oBو برای مشاهده نظر همکاران محترم در مورد این مورد احیا به لینک زیر سر بزنید:https://survey.porsline.ir/r/3Jg3PXa/