محمود احمدی نژاد یا سعید محمد؟!؟!

محمود احمدی نژاد یا سعید محمد؟!؟!

محمود احمدی نژاد یا سعید محمد؟!؟!

18 روز پیش / 7

علی ناییج مجری برنامه درباره کاندیداتوری محمود احمدی نژاد و ضعفهای دولت بهار حرفهایی را گوشزد کرد و سپس به معرفی گذرای سعید محمد پرداخت. برنامه ما مردم ایران-قسمت چهارم نویسنده،مجری و تهیه کننده:علی ناییج