لحظه سرقت مسلحانه مردان سیاهپوش از پاساژ طلای سراوان

لحظه سرقت مسلحانه مردان سیاهپوش از پاساژ طلای سراوان

لحظه سرقت مسلحانه مردان سیاهپوش از پاساژ طلای سراوان

27 روز پیش / 6

5 مرد مسلح نقابدار به پاساژ اصحاب سراوان به یک طلافروشی حمله کردند.در این فیلم مشاهده می شود 5 مرد نقابدار در حالیکه مسلح هستند وارد پاساژ اصحاب سراوان در سیستان و بلوچستان می شوند و به یک مغازه طلافروشی برای سرقت حمله ور می شوند . در این سرقت مسلحانه زنانی که در پاساژ طلافروشی حضور دارند با شنیدن صدای شلیک و گلوله پا به فرار می گذارند و مردان مخوف در حالیکه صورت شان بسته است با خونسردی به مغازه طلافروشی شلیک می کنند. گفته می شود این سرقت مسلحانه روز جمعه 16 آبان ماه در این پاساژ رخ داده است