آموزش ریاضیات به سبک بابک سادات-حل تست پایه 206 -268

آموزش ریاضیات به سبک بابک سادات-حل تست پایه 206 -268

آموزش ریاضیات به سبک بابک سادات-حل تست پایه 206 -268

15 روز پیش / 5

در این ویدیوی بسیار مفید مهندس سادات در ابتدا به توضیح و تشریح روش جدید و بسیار سریع خود برای حل نامعادلات کنکور پرداخته و در ادامه تمام تستهای دو دهه اخیر را با این روش حل کرده است.