/چالش باحال و جدید/چالش کدوم رو انتخاب می‌کنه؟!/#۲/به همراه آرتمیس

/چالش باحال و جدید/چالش کدوم رو انتخاب می‌کنه؟!/#۲/به همراه آرتمیس

/چالش باحال و جدید/چالش کدوم رو انتخاب می‌کنه؟!/#۲/به همراه آرتمیس

14 روز پیش / 4

سلاماینم پارت دوچون که ماه رمضان بود مجازات نزاشتمولی برای پارت بعدی که بعد از ماه رمضان که میزارم مجازات هم داریملایک کنیدکامنت بزاریدو حمایت کنیدتا یک ویدیوی جدید خدانگهدار