"تیلاپیا" چگونه بلای جان سلامت مردم و محیط زیست کشور می شود

"تیلاپیا" چگونه بلای جان سلامت مردم و محیط زیست کشور می شود

"تیلاپیا" چگونه بلای جان سلامت مردم و محیط زیست کشور می شود

26 روز پیش / 3

متاسفانه طی سالیان اخیر شاهد اصرار برخی مسئولان محیط زیست و سازمان شیلات برای پرورش ماهی مهاجم تیلاپیا در سطح کشورمان هستیم. این ماهی می تواند به شدت محیط زیست را با خطر مواجه کند و مصرف آن هم سلامت مردم را به خطر می اندازد.