زنگ شهروندی با آیه حمداوی فعال محیط زیست

زنگ شهروندی با آیه حمداوی فعال محیط زیست

زنگ شهروندی با آیه حمداوی فعال محیط زیست

7 ماه پیش / 15

در هفته بدون پلاستیک آیه حمداوی فعال محیط زیست، از راه‌هایی می‌گوید که از طریق آنها می‌توان پسماند و زباله کمتری تولید کرد.