آخرین تمرینات بارسلونا پیش دیدار با وایادولید ( یکشنبه )

آخرین تمرینات بارسلونا پیش دیدار با وایادولید ( یکشنبه )

آخرین تمرینات بارسلونا پیش دیدار با وایادولید ( یکشنبه )

15 روز پیش / 5

بارسلونا امروز آخرین تمرینات خود را پیش از دیدار فرداشب انجام دادپیکه و سرجی روبرتو هم در تمرینات گروهی حضور داشتند