قسمت اول: محفل خاطره گویی "گنجینه ناتمام" در فضای مجازی

قسمت اول: محفل خاطره گویی "گنجینه ناتمام" در فضای مجازی

قسمت اول: محفل خاطره گویی "گنجینه ناتمام" در فضای مجازی

8 ماه پیش / 21

با توجه به شیوع ویروس کرونا،محفل خاطره گویی رزمندگان هشت سال دفاع مقدس تحت عنوان "گنجینه ناتمام" در فضای مجازی برگزار می شود.دفترفرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری گلستان