صابر خراسانی | کلیپ منتظر | ویژه شهدا

صابر خراسانی | کلیپ منتظر | ویژه شهدا

صابر خراسانی | کلیپ منتظر | ویژه شهدا

20 روز پیش / 8

شعر خوانی صابر خراسانی | ویژه مادران شهدا | هیئت یا زهرا قم هلهله فرشته ها تهیه شده توسط خانه هنر پلان3www.pelan3.comwww.instagram.com/pelan3https://t.me/pelan_3تخصصی ترین مرکز تصویربرداری از برنامه های مذهبی/همایش ها/سمینارها مشاوره، سفارشات از طریق شماره تماس ٠٩١٣٢٧٧٧٩٧٠