قسمت اول برنامه " حس ششم " - علوم نهم - استاد پورباقری

قسمت اول برنامه " حس ششم " - علوم نهم - استاد پورباقری

قسمت اول برنامه " حس ششم " - علوم نهم - استاد پورباقری

11 روز پیش / 5

تحلیل سوالات امتحان نهایی علوم نهم امتحان نوبت دوم شهرستان های تهران - خرداد 98بخش شیمی و زیست شناسی فصل 1 تا 3 - فصل 11 تا 15 مجتمع آموزشی ملت