بیوگرافی حسن رضائیان | گوینده و مجری

بیوگرافی حسن رضائیان | گوینده و مجری

بیوگرافی حسن رضائیان | گوینده و مجری

1 ماه پیش / 2

در این برنامه استودیوگرافی گفتگویی داریم با حسن رضائیان | گوینده و مجری، داستا زندگی و چالشها و شکستهای او را مشاهده کنیداستودیوگرافی کاری از استودیو ایده پردازانچون داستان شما مهم است!https://www.instagram.com/idehpardazan.studiowww.mms.ir