انگیزه برای درس خوندن! ولاگ ما

انگیزه برای درس خوندن! ولاگ ما

انگیزه برای درس خوندن! ولاگ ما

16 روز پیش / 6

سللااامممامروز میخوام کپشن بنویسمم:(خاحنم ت کپشن نویسی خابم یا نح!فک کنم خیلیع بدم ببینین شیوا بهترین دوست منه!۵ سال دوست صمیمیم بود و حَخعلی با هم دعوا کردیماما با این حال عاشق همیم!....از اول پیجمون با هم بویعنی مال یکی نیبا هم تصمیم گرفتیم و باهم ویدیو گذاشتیم...الان از اون اسباب کشی کردیمو پیش هم نیستیم (هق) ولی همو میبینم و میریم پیش هم...و اره دیگههمین.....