مستند مهین I مهین رو به نظرم همه باید ببینن

مستند مهین I مهین رو به نظرم همه باید ببینن

مستند مهین I مهین رو به نظرم همه باید ببینن

12 روز پیش / 1

زمستان 1387 جسد زنی در شهر کوچک قزوین کشف می شود و این تازه شروع وحشت است. وحشتی که قرار است مدتها روی ذهن مردم سایه بیندازد. مبارزه نفس گیر قاتل و کاراگاه ها 4 ماه ادامه پیدا می کند. با دستگیری مهین حقایق تازه ای فاش می شود. تماشا از فیلیمو https://www.filimo.com/m/XskyW