دیرین دیرین - تاریخ رند

دیرین دیرین - تاریخ رند

دیرین دیرین - تاریخ رند

1 ماه پیش / 11

الان انیشتن و نیوتن می‌زنن رو پیشونی‌شون که لعنتی، چرا به جای این‌همه اکتشاف، نیومدن محاسبه کنن بچه‌شون دقیقا تو تاریخ نُه، نُه، نود و نه به دنیا بیاد! ZamZam.ir