سفر با موتور به کویر مصر (قسمت دوم )

سفر با موتور به کویر مصر (قسمت دوم )

سفر با موتور به کویر مصر (قسمت دوم )

1 ماه پیش / 8

بعد از دیدن کویر مصر و روندن توی کویر و دیدن اون همه زیبایی، شبانه برگشتیم جندق تا مسیرمون رو ادامه بدیم به سمت یزد...