دکتر مسعود داودیان :: جلو آوردن فک بالا با فیس ماسک

دکتر مسعود داودیان :: جلو آوردن فک بالا با فیس ماسک

دکتر مسعود داودیان :: جلو آوردن فک بالا با فیس ماسک

6 سال پیش / 14

در سن رشد می توان تحت شرایط معینی با کمک دستگاه ارتوپدیک فیس ماسک اقدام به جلو آوردن فک بالای بیمارانی که دچار عقب ماندگی رشدی فک بالا هستند نمود. به طور ایده آل سن زیر ۹-۸ سال برای این منظور توصیه می گردد. البته تا سن ۱۳-۱۲ سالگی نیز موفقیت هایی را همچنان می توان انتظار داشت. www.mihanortho.com