نگرانی کارشناسان آمریکایی از توافق ایران و چین:

نگرانی کارشناسان آمریکایی از توافق ایران و چین:

نگرانی کارشناسان آمریکایی از توافق ایران و چین:

22 روز پیش / 6

نگرانی کارشناسان آمریکایی از توافق ایران و چین: اینگونه تحریم های ثانویه عليه ايران زیر سؤال می‌رود/تلاش ها برای منزوی کردن ایران تضعیف می‌شود/همکاری های نظامی نگران کننده است و نباید چنين چیزی اتفاق می‌افتاد..! باید در آمریکا با این توافق مقابله کرد/با این توافق با مجموعه اتفاقاتی نفت ايران ارزشمندتر میشود/این همکاری جدید نیست، این دو فرهنگ باستانی از زمان جاده ابریشم با هم همکاری داشته اند...!