واکنش های تاریخی مردم جهان روی گل ششم بارسا به پاری سن ژرمن

واکنش های تاریخی مردم جهان روی گل ششم بارسا به پاری سن ژرمن

واکنش های تاریخی مردم جهان روی گل ششم بارسا به پاری سن ژرمن

17 روز پیش / 11

گل ششم سرجی روبرتو به پاری سن ژرمن هیا هوی در بین طرفداران بارسا در سراسر جهان داشتاین گل تاریخی با واکنش های تاریخی هواداران هم همراه شد در این ویدیو میتوانید این واکنش ها را ببینیداما واکنش خود شما روی این گل چه بود ؟رسانه های کاتالونیایی اعلام کردند که بعد از این گل زلزله خفیفی در اسپانیا رخ داده بود !