سفر تابستانی به گنبد سرخ خلیج فارس

سفر تابستانی به گنبد سرخ خلیج فارس

سفر تابستانی به گنبد سرخ خلیج فارس

1 ماه پیش / 9

جزیره‌ی هرمز یکی از سه جزیره کوچیکیه که اطراف جزیره قشم جا خوش کردن. هرمز، جزیره‌ای سرخ‌رنگ با تپه‌هایی خوراکیه! تو قسمت اول ولاگ آشنایی با جزیره هرمز، توضیحات کلی ای از ویژگی های جزیره میگم و تو ولاگ های بعدی سراغ جذابیت های دیگه جزیره هم میرم.