سینگرام پلاس- بازیگرانی که به شهرت رسیده و سپس فراموش شدند!

سینگرام پلاس- بازیگرانی که به شهرت رسیده و سپس فراموش شدند!

سینگرام پلاس- بازیگرانی که به شهرت رسیده و سپس فراموش شدند!

17 روز پیش / 3

در تاریخ هالیوود بازیگران بسیاری بوده اند که پس از بازی در یک نقش به شهرتی عظیم دست پیدا کردند اما در ادامه نتوانستند شهرت و اعتبار خود را حفظ کنند و رفته رفته از سطح اول صنعت فیلمسازی فاصله گرفتند. در سینگرام پلاس این هفته به سراغ معرفی این بازیگران رفته ایم و فراز و فرودهای زندگی حرفه ای شان را بررسی کرده ایم.