ترانه سیزده بدر

ترانه سیزده بدر

ترانه سیزده بدر

21 روز پیش / 5

در این روز باستانیِ خجسته به نیتِ شما و آرزوهایتان دمی دست به آسمان داریم و دمی بر روی زمین خدا، سبزه گره میزنیم ️️️ باشد که با هر گره ما، گره ای از زندگی تان باز شود. بزم سیزده بدرتان ماندگار شرکت شهرآهن | فروردین ماه 1400 @shahr_ahan https://www.shahrahan.com/ عید اومد و باز سیزده به در شد سیزده به در و سیزده به در شد غمهای گذشته دست به سر شد سیزده به در و سیزده به در شد باید که بری از خونه بیرون گل تاج سر کوه و کمر شد ایام خوش فصل بهاره , مجنون واسه لیلی بی قراره سیزده به در و دامن صحرا دل در طلب گشت و گذاره سیزده به در امسال خوشبختی سر امسال عاشق که بشی دیگه غمها به دره امسال سیزده به دره سالی یه روزه ، یه روزه ، یه روزه بیرون برو تا دلت نسوزه ، نسوزه ، نسوزه از خونه برو سیزده رو در کن ، سفر کن ، سفر کن خوش باش بابا این دنیا دوروزه ، دوروزه ، دوروزه خوش باش بابا این دنیا دو روزه سیزده به در امسال خوشبختی سر امسال عاشق که بشی دیگه غمها به دره امسال پارسال توی سبزه ها نشستیم سبزه واسه هم گره می بستیم امسال تو بیا سیزده رو در کن یادت باشه که جناق شکستیم امروز و بیا عهدی ببندیم درها رو به روی غم ببندیم این سیزده رو باهم دیگه باشیم عاشق بشیم و بگیم بخندیم عاشق بشیم و بگیم بخندیم