آنچه درباره شهید حجازی نمی‌دانید

آنچه درباره شهید حجازی نمی‌دانید

آنچه درباره شهید حجازی نمی‌دانید

16 روز پیش / 4

موشن گرافیک «مجاهد مخلص» روایتی است مختصر از زندگی مجاهد عزیز ، سردار شهید سید محمد حجازی که در 29 فروردین 1400 به شهادت رسیدند.