تزریق واکسن امید در منطقه ممنوعه کرونایی

تزریق واکسن امید در منطقه ممنوعه کرونایی

تزریق واکسن امید در منطقه ممنوعه کرونایی

1 ماه پیش / 6

عضو گروه فرهنگی تبلیغی بصیر می گوید خیلی ها می گفتند ما در تلویزیون دیده بودیم ولی باورمان نمی شد که که گروه های طلاب جهادی به بیمارستان ها بیایند و مشغول فعالیت شوند.