درخواست کمک از پلیس

درخواست کمک از پلیس

درخواست کمک از پلیس

11 روز پیش / 4

جهت دستگیری این سارق از مردم و پلیس طلب کمک می کنم.به فریادم برسید.سارق متجاوز به حریم خانه و دزد موتورسیکلت